Publikácie, ktoré si môžete zakúpiť:

 


Najnovšia publikácia Pred štartom na VŠ 2015/2016. Stále v predaji, môžete si ju objednať online v sekcii Objednávka

Internet nielen pre učiteľov

autor: PaedDr. Bc. Karol KollárV príručke sú zrozumiteľne vysvetlené moderné informačno komunikačné technológie. Čitateľ je krok za krokom inštruktívne vedený k tomu, aby vedel dokonale využívať počítače a internet. V príručke je tiež podrobný návod, ako umiestňovať dokumenty vo virtuálnom priestore. Autor čitateľovi odhaľuje a učí ho používať technológie, akými sú napr. E-mail, Webstránka, FTP, Webkamera, Skype ICQ. Príručka obsahuje slovník pojmov výpočtovej techniky.

S koňom v tvári a maslom na hlave

autor: PhDr. Lucia Kollárová


Ako sa žije človeku s tzv. prirasteným ušným lalôčikom? Prečo nosí toľko ľudí na nohách obuté gumené vagíny? Čím to je, že sa hanbíme, ak sa nám pod nohavicami rysuje lem nohavičiek? Je lepšie byť milou a prívetivou ženou alebo sexi studeným čumákom? A prečo mužom tak veľmi prekážajú na ženských nohách balerínky? Na tieto a mnohé ďalšie bizarné otázky sa pokúša nájsť odpoveď obľúbená autorka Lucia Kollárová vo svojej knihe "S koňom v tvári a maslom na hlave".


O veľrybom chvoste, mindrákoch a kráse

autor: PhDr. Lucia Kollárová


Škŕkanie v bruchu, krátke nohy, zle odstrihnutá ofina, spotené „mušličky“ pod pazuchami – tieto a množstvo ďalších večných ženských tém a dilem rieši obľúbená autorka a televízna „šoubizáčka“ Lucia Kollárová v pokračovaní svojej úspešnej knihy o komplexoch menejcennosti. Tá si v zime 2007 našla na Slovensku tisícky nadšených čitateliek, ktoré nemohli uveriť tomu, ako im zrazu niekto úprimne a bez obalu hovorí zo srdca. Tentokrát nazvala autorka svoju knižnú zbierku úvah o kráse záhadne: „O veľrybom chvoste, mindrákoch a kráse“. Zdá sa, že Lucii Kollárovej nezáleží na tom, kto si o nej čo myslí. Vie, že nikdy nebola a nebude krásnou a bezchybnou princeznou, tak sa na tom aspoň z duše zabáva a chce, aby sa jej čitateľky bavili s ňou. Klobúk dole pred jej úprimnosťou a zmyslom pre sebairóniu. Predslov ku knihe napísal populárny Igor Adamec.


Byť sama

autor: PhDr. Lucia Kollárová


Pre zaľúbených a ľúbiacich je kníh na trhu dosť. Text o tom, ako sa vysporiadať s fázou samoty, teda života bez partnera, však doteraz chýbal. Doteraz. Pretože v júni 2007 sa o slovo znova hlási "najznámejšia slovenská milenka" Lucia Kollárová so svojimi postrehmi o tom, aké to je, byť mladá žena a nemať frajera ani muža. Lucia vo svojej knihe čerpá z vlastných zážitkov single-ženy a s pre seba typickou úprimnosťou a otvorenosťou hovorí o tom, ako sa žije bez lásky, bez sexu a nabáda čitateľky prežiť toto obdobie čo najšťastnejšie a čo najviac z tohoto stavu vyťažiť.

"Som slobodná žena bez priateľa a bez zaväzkov. Som teda single. Tento stav je v mojom prípade skôr z núdze cnosť, ale to neznamená, že si ho neužívam! Opisujem tie aspekty tohoto prechodného obdobia, ktoré mám odžité na vlastnej koži: ako je o s reakciami okolia, so sexom, s kamarátkami, s mužmi všeobecne...keď ste sama a bez partnera. V knihe nájdete aj moje laické rady - napríklad, ako čo najrýchlejšie zahojiť zlomené srdce po bolestnom rozchode, aby ste si mohli začať užívať všetky krásy single života."

Kronika mojej vagíny

autor: Sarah


Chcem sa podeliť o všetko, čo o svojej vagíne vďaka 23 ročnému spolužitiu viem.

A chcem ľuďom pomôcť k tomu, aby sa k svojim vagínam správali krajšie, pozornejšie, slušnejšie – lebo za takýto prístup sa im len a len odvďačia.

Toto je kronika mojej vagíny.

Autorka nie je filozofka, lekárka, ani majsterka slova – je to jednoducho obyčajné, veľmi mladé dievča. Práve preto je jej text taký unikátny.

Jej postrehy, pocity, pozorovania sú tak priezračne čisté, pravdivé, ženské a šarmantné, že im jednoducho musíte prepadnúť.

Pohltia vás a okúzlia, a to nie svojou otvorenosťou, ale tým, ako slobodne a so záujmom hovoria o tých najtabuizovanejších veciach, súvisejúcich s tým dokonalým dielom prírody – ženským lonom.

Od etiky k apologetike

autor: PhDr. Karol Kollár, CSc.


Publikácia, v ktorej autor venuje pozornosť teoretickej aktivite slovenského teoretika, publicistu, filozofa a sociológa Andreja Siráckeho v širších súvislostiach v rozpätí rokov 1925 až 1987, prináša výsledky longitudálneho historického bádania autora v tejto oblasti dejín myslenia na Slovensku.

Publikácia sa vnútorne skladá z biografických poznámok – ide tu o viac-menej rozšírený, čiastočne štrukturovaný životopis Andreja Siráckeho a štyri ďalšie, analytické kapitoly jeho ťažiskových teoretických aktivít.

Pohľady nielen na filozofiu

autor: Dr. Karol Kollár


Práca predstavuje súbor dvadsiatich recenzií, publikovaných autorom v dlhšom časovom oblúku rokov 1990 - 2006 v časopise Filozofia. Objektom autorových recenzií boli vedecké práce, publikované v knižnej podobe, či už charakterom monografií, resp. monografických zborníkov.

Strategické partnerstvá

autor: Prof. PhDr. Eva Smolková, CSc.


Zámery a ciele diela: Cieľom diela je poskytnúť komplexný prehľad o strategických partnerstvách ako najvyužívanejšom strategickom nástroji súčasnosti, ktorý sa stal fenoménom globálnej ekonomiky a v súčasnosti ovplyvňuje odvetvové charakteristiky mnohých odvetví. Publikácia ponúka možnosť zoznámiť sa s jestvujúcimi typmi a formami aliančných a partnerských vzťahoch medzi podnikmi ziskovej i neziskovej sféry, upozorňuje na ich možnosti a riziká. Načrtáva genézu vzniku a formovania sa rôznych foriem kooperácií, snaží sa zadefinovať jednotlivé pojmy a vymedziť ich, vysvetľuje špecifiká jednotlivých typov vzťahov a poukazuje na ich súčasné využívanie v praxi ako aj participáciu poradenských firiem na príprave niektorých typov vzťahov, joint venture, akvizíciách a fúziách.

Bioetika

autor: Prof. PhDr. Eva Smolková, CSc.


Úvahy doc. PhDr. Evy Smolkovej, CSc. sa týkajú otázok života a jeho hodnoty v humánnom a enviromentálnom rámci vo svetle súčasného rozvoja biologických vied a rozvoja moderných biotechnológií. Zaoberá sa súčasnými etickými a axiologickými otázkami, ktoré sa viažu na problematiku ovplyvnenia vlastnej prirodzenosti. Analyzuje rôzne typy prístupov k enviromentálnej a bioetickej problematike  a usiluje sa systematizovať a syntetizovať poznatky  filozofickej etiky a profesijných etík.

Rigidná designácia

autor: Prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD.


Kniha Rigidná designácia: metafyzická téma vo filozofii jazyka je výsledkom úsilia o komplexnejšie uchopenie, rozvíjanie a riešenie celého súboru problémov, ktoré súvisia s designáciou (či referenciou) jazykových výrazov a najmä s jej rigidnosťou. Kniha ponúka široké a pestré spektrum pojmových analýz, dištinkcií a argumentov, ktoré môže naša filozofia jazyka len uvítať.Vybrané kazuistiky náhlych stavov v onkológii

autor: Dr. Michal Mego, Dr. Mária Rečková

Odborná publikácia.

Všeobecná didaktika

autor: Doc. Emília Fulková

Odborná publikácia.Pred štartom na vysokú školu 2014/2015

autor: PhDr. Emília Kollárová, CSc.


25. vydanie publikácie obsahuje podrobné informácie o možnostiach štúdia a podmienkach prijatia na univerzity a vysoké školy na Slovensku:

  1. -termíny a spôsob podania prihlášok,

  2. -výšku poplatkov za prijímacie konanie,

  3. -spôsob ich úhrady s presnými číslami bankových účtov, 

  4. -termíny prijímacích pohovorov,

  5. -nároky na prijímacie skúšky,

  6. -študijné programy,

  7. -podmienky štúdia,

  8. -možnosti uplatnenia absolventa v praxi

  9. -a mnohé ďalšie cenné informácie.

Ovečky nefungujú

autor: PhDr. Lucia Kollárová


Bradaté problémy s láskou

autor: PhDr. Lucia Kollárová

Problémy s počítačom. Jednoduché overené riešenia

autor: PaedDr. Bc. Karol Kollár


Kniha Problémy s počítačom? je výsledkom úsilia zmapovať najčastejšie problémy ľudí s počítačom. Cieľom je zrozumiteľným spôsobom poskytnúť radu čitateľom, aby si vedeli v týchto situáciách sami pomôcť.